Cenník

TRÉNINGOVÁ SKUPINA – D1

  • 92€ / mesiac / trénujúci člen
 

ZĽAVA

Znížte si platby za tréningy až takmer na NULU a to darovaním 1% alebo 2% z Vašich daní


SPÔSOB PLATBY ZA TRÉNINGY:

Prevodom na bankový účet 

IBAN: SK20 8330 0000 0027 0237 2203

vždy do 15. dňa aktuálneho mesiaca na nasledujúci mesiac a do poznámky k platbe je potrebné napísať:

Meno, priezvisko, BADL a daný mesiac, na ktorý je suma uhrádzaná (Vo formáte xx/xx).

Reprezentatívny príklad poznámky k platbe:

Za Jozefa Nováka, ktorý je členom bedmintonovej akadémie Dunajská Lužná je uhrádzaná platba na mesiac December 2022.

Poznámka k platbe – Jozef Novák, BADL, 12/22.

 

Na letné prázdninové mesiace júl a august sa nevzťahuje povinnosť platieb za tréningy. Počas týchto mesiacov sa konajú len denné športové tábory.

Vyberte si v menu denný športový tábor

Ceny tréningov sú účtované ako členské príspevky v zmysle článku IV., ods. 2 stanov bedmintonovej akadémie Dunajská Lužná.